Pismo Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego interpretacji pojęcia budynku gospodarczego