Dziennik nr 92 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 czerwca 2003 r.

Nr 92

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
1724

nr VII/45/2003 Rady Miejskiej we Lwówku z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku

 
1725

nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 
1726

nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w miejscowościach: Karpicko, Kębłowo, Obra, Powodowo, Stary Widzim, Świętno, Tłoki

 
1727

nr X/73/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym

 
1728

nr VI/45/2003 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 kwietnia 2003 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Kotlin

 
1729

nr VI/46/2003 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotlin

 
1730

nr VII/52/03 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy Międzychód obwodów głosowania

 
1731

nr IX/88/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 
1732

nr IX/67/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie powołania obwodu głosowania nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1733

nr X/63/03 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach i zbiornikach retencyjnych, na terenie Powiatu Śremskiego

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1734

nr OPO-820/263-A/2/2003/IV/ED z dnia 15 maja 2003 roku zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin sp. z o.o. w Koninie

 
1735

nr OPO-820/2863-A/5/2003/IV/AS z dnia 15 maja 2003 roku zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową w Gostyniu

 
1736

nr OPO-820/1270-A/2/2002/V/ED z dnia 15 maja 2003 roku zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. w Poznaniu

 


SPRAWOZDANIA

 
1737

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za rok 2002

 
1738

z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2002 rok

 
1739

z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 05.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:39