Dziennik nr 92 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 czerwca 2002 r.

Nr 92


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2288

nr 93/02 z dnia 24 czerwca 2002r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 


UCHWAŁA RADY GMINY

2289

nr LX/359/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 maja 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września

 


SPRAWOZDANIA

2290

z wykonania budżetu gminy Czarnków za rok 2001

 

2291

uchwała nr 171/02 Zarządu Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 r.

 

2292

uchwała nr 6/87/2002 Zarządu Gminy w Wągrowcu z dnia 26 marca 2002r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wągrowiec za 2001 r.

 

2293

uchwala nr 103/263/02 Zarządu Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 marca 2002r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Witkowo za 2001 r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 13:14