Dziennik nr 90 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 czerwca 2003 r.

Nr 90

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
1692

nr VIII/69/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Gniezna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
1693

nr VIII/70/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia na obszarze miasta Gniezna głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 roku

 
1694

nr V/33/2003 Rady Gminy Granowo z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1695

nr VII/51/03 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIV/177/01 w sprawie Statutu Powiatu Krotoszyńskiego

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
1696

nr SO-7/15-D/Ka/03 z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Miasta i Gminy w Kobylinie

 
1697

nr SO-7/19-P/Ka/03 z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy w Kobylinie

 


SPRAWOZDANIA

 
1698

z wykonania budżetu gminy Chocz za 2002 rok

 
1699

z wykonania budżetu gminy Kamieniec za 2002 rok

 
1700

z wykonania budżetu gminy Rawicz za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 03.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:44