Dziennik nr 89 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 czerwca 2003 r.

Nr 89

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
1684

nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 


SPRAWOZDANIA

 
1685

z wykonania budżetu gminy Godziesze Wielkie za 2002 rok

 
1686

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2002 rok

 
1687

z wykonania budżetu gminy Kobyla Góra za 2002 rok

 
1688

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2002 rok

 
1689

z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2002 rok

 
1690

z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2002 rok

 
1691

z wykonania budżetu gminy Sośnie za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:46