Dziennik nr 86 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 czerwca 2002 r.

Nr 86


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2211

nr XXX/228/01 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok

 

2212

XXIX/204/2002 Rady Gminy Święciechowa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na zadania publiczne z budżetu Gminy Święciechowa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągania zysku

 

2213

XXIX/206/2002 Rady Gminy Święciechowa z dnia 12 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości

 

2214

XXIX/207/2002 Rady Gminy Święciechowa z dnia 12 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia

 

2215

nr XLII/264/02 Rady Gminy Babiak z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brdów - "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - korekta drogi wojewódzkiej nr 270"

 

2216

nr XLII/265/02 Rady Gminy Babiak z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Babiak - "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - korekta drogi powiatowej nr 16323"

 


SPRAWOZDANIA

2217

z wykonania budżetu gminy Czempiń za rok 2001

 

2218

uchwała nr 9/02 Zarządu Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2001 r.

 

2219

sprawozdanie Zarządu Gminy Malanów z wykonania budżetu za 2001 rok

 

2220

uchwała nr XXIX/202/2002 Rady Gminy Święciechowa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Święciechowa

 

2221

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 13:28