Dziennik nr 84 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 kwietnia 2010 r.

Nr 84

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1645

nr XL/400/2009 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Strzyżewo Kościelne - działka nr 122

 
1646

nr XL/401/2009 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne - działka nr 145/7

 
1647

nr XL/402/2009 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne - działka nr 258

 
1648

nr XL/403/2009 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - działka nr 175

 
1649

nr XL/404/2009 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Zdziechowa - działka nr 274

 
1650

nr XL/423/2009 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego i mieszkaniowo-usługowego dz. nr ewid. 56/2 i 56/3 we wsi Osiniec

 
1651

nr XXVIII/212/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

 
1652

nr XXXVIII/335/09 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2010 rok

 
1653

nr 167/09 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
1654

nr 384/XLV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania

 
1655

nr 391/XLV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem

 


KOMUNIKATY

 
1656

komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez powiat grodzki Poznań oraz działających na jego zlecenie

 
1657

komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu grodzkiego Poznań

 
1658

komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie sprostowania treści komunikatu dotyczącego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Grodzkiego Poznań w 2009 roku opublikowanego w dniu 7 kwietnia 2009 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.07.2012 - 19:42