Dziennik nr 84 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 maja 2006 r.

Nr 84

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2112

nr XLII/238/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
2113

nr XXXVII/264/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelec

 
2114

nr XXX/259/2006 Rady Gminy Łubowo z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lednogórze, działka nr ewid. 178/1

 
2115

nr 285/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów

 
2116

nr XLIV/215/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany granic sołectwa Bogdałów i sołectwa Krwony

 
2117

nr XLII/273/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno

 
2118

nr XXXIII/271/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów w rejonie oczyszczalni ścieków

 
2119

nr 318/XXXIII/06 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia obowiązującego w 2006 roku

 
2120

nr 318/XXXIII/06 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego

 
2121

nr XXXVI/16/2006 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
2122

nr XXXIV/201/06 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego wieś Laski

 
2123

nr XXXI/248/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2124

nr XXX/266/2006 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Wysocko Wielkie

 
2125

nr XXVII/127/06 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czajków

 
2126

nr XL/287/06 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie sieci i obwodów placówek oświatowych

 
2127

nr XXXVI/399/06 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turku

 
2128

nr XXXVI/404/06 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg na rzecz Gminy Miejskiej Turek do gminnego zasobu nieruchomości

 


SPRAWOZDANIE

 
2129

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2005

 


INFORMACJA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

 
2130

informacja w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Sądu Okręgowego Poznań

 


OBWIESZCZENIE

 


ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
2131

obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2005 roku

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 31.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 13:43