Dziennik nr 82 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 czerwca 2002 r.

Nr 82


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2102

nr XL/462/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmujący teren położony w Jasiniu - działka nr 321 zmiana przeznaczenia z komunikacji i zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej ( pow. zmiany 4,88 ha

 

2103

nr XL/463/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Łowęcinie przy ul. owocowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 77/6 - teren objęty zmianą o powierzchni ca 0,50 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

 

2104

nr XLVI/431/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic : Ogrodowej - Powstańców Wielkopolskich

 

2105

nr XXXV/241/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny w obrębie wsi Baszków

 

2106

nr XXXV/242/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny w obrębie wsi Bestwin

 

2107

nr XXXV/243/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny w obrębie wsi Konarzew

 

2108

nr XXXV/244/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny w obrębie wsi Perzyce

 

2109

nr XXXV/241/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny w obrębie wsi Chachalnia

 

2110

nr XXXVII/399/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia obowiązku poniesienia opłat adiacenckich

 

2111

nr XLVIII/293/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt na obszarze działek nr 175-182, 184, 189 położonych we wsi Górsko z przeznaczeniem na wydobycie kopalin pospolitych

 

2112

nr XXXIII/195/2002 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Sieroszewice

 

2113

nr XXVII/280/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski

 

2114

nr XXXVII/269/2002 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów i w Ostrzeszowie w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Kościuszki

 

2115

nr XXXVII/270/2002 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ulic : 1-go Maja, Leśnej, al. Wojska Polskiego i Zamkowej"

 

2116

nr XXXV/307/2002 rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki dla obszaru położonego we Wronkach w rejonie ulicy Polnej

 

2117

nr XXX/220/02 Rady Gminy i Miasta Zbaszyń z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbąszyń

 

2118

nr LXXI/694/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 maja 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej we wsi Baranowo , działka nr 326/1

 

2119

nr XLV/568/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 maja 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i nieuciążliwej działalności rzemieślniczej w Koninku gm. Kórnik

 

2120

nr XL/261/2002 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 maja 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód

 

2121

nr XL/262/2002 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 maja 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto" w Międzychodzie

 

2122

nr LII/456/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Więckowice ( uchwała nr XXXII/272/2000 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28.12.2000r. Dz.Urz. Woj.Wlkp. Nr 2, poz.25 z 12.01.2001 r.) rejon ul. Jeziornej działki nr 169/1, 169/4, 169/5, 169/8, 169/9 oraz część działek 169/6, 169/7, 167 o pow. ok. 2,1 ha

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

2123

nr XLIX/274/02 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 28 maja 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Śremskiego uchwalonym uchwałą rady Powiatu Śremskiego nr XXXVI/196/01 z dnia 28 czerwca 2001r.

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2124

z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił dotację w 2002 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 


KOMUNIKAT WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2125

z dnia 23 maja 2002r. w sprawie utraty mocy obowiązującej rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 31/01 z dnia 25 września 2001r. w sprawie ustanowienia obrębów hodowlanych na wodach województwa wielkopolskiego (Dz.Urz Woj. Wlkp. Nr 118, poz. 2260)

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 13:39