Dziennik nr 81 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 kwietnia 2010 r.

Nr 81

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1600

nr XXXIX/290/2009 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borek Wielkopolski na rok 2010

 
1601

nr XLV/500/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2010

 
1602

nr XLVII/338/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica

 
1603

nr XLVII/339/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica

 
1604

nr XLVII/344/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr ewid. 197/15- terenu zabudowy usług dla osób niepełnosprawnych w Kobylnikach gm. Rokietnica w części obejmującej teren działki nr 197/20

 
1605

nr XLVII/345/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewid. 1 i 2 oraz w Krzyszkowie, dla dziełek nr ewid. 199 i 200/1 w części obejmującej teren działek nr 2/26 do 2/29 położonych w Rokietnicy

 
1606

nr XLVII/346/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "Przy Trakcie Napoleońskim" w Rokietnicy w części obejmującej teren działki nr 1056

 
1607

nr XLVII/347/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Witkowej dla działek nr 372, 388/1-388/16 i części działki nr 388/17 w Rokietnicy

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
1608

nr XXXVII/202/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki

 
1609

nr XXXVII/203/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Słupecki

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.07.2012 - 19:51