Dziennik nr 80 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 kwietnia 2010 r.

Nr 80

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1584

nr XLI/308/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010 rok

 
1585

nr XLI/319/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 grudnia 2009 r.. w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok

 
1586

nr XXXVII/338/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
1587

nr XXXIX/466/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
1588

nr XXXIX/468/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie

 
1589

nr XXXIX/469/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedażny napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Leszna miejsc sprzedażny podawania napojów alkoholowych

 
1590

nr XXXIX/471/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2009 rok

 
1591

nr XXXIV/214/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli

 
1592

nr XXXV/312/2010 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rostarzewo

 
1593

nr XXXV/315/2010 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
1594

nr XXXIV/253/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec

 
1595

nr XLII/272/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, szkół i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Piaski przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów

 
1596

nr XLII/272/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 
1597

nr XLII/275/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie

 


ZESTAWIENIA CZYNSZÓW

 
1598

zestawienie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi

 
1599

zestawienie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Rawicz

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 23.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.07.2012 - 19:56