Dziennik nr 8 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 lutego 2005 r.

Nr 8

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
180

nr XXI/101/2004 Rady Gminy Rychtal z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
181

nr XXIV/182/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat targowych oraz inkasa tych opłat

 
182

nr XVIII/116/04 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 
183

nr XXIV/122/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku rolnego na 2005 rok

 
184

nr XXIV/123/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości

 
185

nr XXIV/124/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
186

nr XXIV/125/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów na 2005 rok i sposobu jego poboru

 
187

nr XXIV/126/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2005 rok i sposobu jej poboru

 
188

nr XVIII/92/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieleszyn na rok 2005

 
189

nr XIX/171/04 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Zbąszyń na 2005 rok

 
190

nr XIX/172/04 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
191

nr XXI/167/2004 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/120/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
192

nr XXII/182/2004 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2004 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2004 roku zmieniającej uchwałę nr XXI/120/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
193

nr XXV/174/2004 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagradzania w roku 2005

 
194

nr XXV/175/2004 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

 
195

nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

 
196

nr XXIII/111/2004 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kępiński

 


POROZUMIENIE

 
197

zawarte w dniu 5 stycznia 2005 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia Powiatowi Ostrowskiemu prowadzenia spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej

 


KOMUNIKATY STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 
198

komunikat Starosty Gostyńskiego z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Bodzewie w 2005 roku

 
199

komunikat Starosty Gostyńskiego z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Gostyńskiego w 2005 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:49