Dziennik nr 77 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 kwietnia 2010 r.

Nr 77

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1526

nr XXXVI/319/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszyń

 
1527

nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

 
1528

nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
1529

nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Śmigiel na rok 2010

 
1530

nr XXXI/161/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 
1531

nr LIV/390/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 250/8, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/14, 250/15, 250/16, 250/17, 250/18, 250/19, 250/20, 250/21, 250/22, 250/23, oraz 250/24

 
1532

nr XLIX/500/2010 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pobiedziska

 
1533

nr XLIX/501/2010 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Główna

 
1534

nr XLIX/502/2010 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/268/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pobiedziska

 
1535

nr XXXVIII/358/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 mają 2009r. W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1536

nr 353/XLIX/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 166/XXV/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 
1537

nr 355/XLIX/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Kicin i Dębogóra

 
1538

nr XXXV/245/10 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 
1539

nr 270/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykonywania

 


POROZUMIENIA

 
1540

z dnia 28 stycznia 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim w sprawie zawierania umów zlecenia na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
1541

z dnia 29 stycznia 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Krotoszyńskim w sprawie zawierania umów zlecenia na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
1542

z dnia 29 stycznia 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pilskim w sprawie zawierania umów zlecenia na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
1543

z dnia 16 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gostyńskim w sprawie zawierania umów zlecenia na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 


ZARZĄDZENIA STAROSTÓW

 
1544

nr 6/2010 Starosty Szamotulskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 r. w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego

 
1545

nr 5/10 Starosty Gostyńskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie określenia ceny usług specjalistycznych oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie w 2010 r.

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
1546

komunikat Starosty Krotoszyńskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zdunach w roku 2010

 
1547

komunikat Starosty Gostyńskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 roku w trzech Domach Pomocy Społecznej, prowadzonych przez Powiat Gostyński

 
1548

komunikat Starosty Gostyńskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Bodzewie w 2010 roku

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.07.2012 - 20:10