Dziennik nr 77 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 czerwca 2002 r.

Nr 77


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1978

nr XXXII/374/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmujący teren położony w Bogucinie, przy ul. Gnieźnieńskiej - działki nr 230/51, 230/52, 230/53 (zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej) pow. zmiany 1,4275 ha

 

1979

nr XXXV/192/2002 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęka Opatowska we wsiach: Piaski, Siemianice

 

1980

nr XXXV/193/2002 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęka Opatowska we wsiach: Opatów, Trzebień

 

1981

nr XXVIII/211/02 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieleszyn

 

1982

nr XXXI/221/2002 Rady Gminy Blizanów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dojutrów dla działek: 911/1, 912/1, 913/1

 

1983

nr XXXIV/223/2002 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Dolsku dz. nr ewid. 800

 

1984

nr XLVI/511/2002 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej na obszarze części działki o nr ewid. 682/4 w Obornikach przy ul. Staszica

 

1985

nr XLVI/512/2002 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Słonawy na obszarze części działki o nr ewid. 69 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części miasta Oborniki i fragmentu gminy Oborniki

 

1986

nr XLVI/513/2002 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 50/6 i 50/7 położonych we wsi Uścikowiec

 

1987

nr XXXI/207/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w części dotyczącej wsi Dobrzyca

 

1988

nr XXXI/208/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w części dotyczącej wsi Karmin

 

1989

nr XXXI/209/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w części dotyczącej wsi Karminek

 

1990

nr XXXI/210/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w części dotyczącej wsi Koźminiec

 

1991

nr XXXI/211/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w części dotyczącej wsi Lutynia

 

1992

nr XXVI/227/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo

 

1993

nr XLVIII/333/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulicy Zdunowskiej i Bukówko

 

1994

nr XXVIII/164/2002 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław obejmującego obszar na terenie wsi Białykał

 

1995

nr LV/525/2002 Rady Gminy Suchy las z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chludowo, na terenie działki o nr ewid. 264/5 - zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las

 

1996

nr XXVI/190/2002 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w obrębie wsi Budzyń rejon ulicy Leśnej

 

1997

nr LXXXIV/971/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sypniewo - Baraki A" w Poznaniu

 

1998

nr XLV/424/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Malewie - zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gostyń

 

1999

nr XLV/425/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gostyniu przy ul. Poznańskiej - obręb Dusina

 

2000

nr XLIII/543/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Zielone Wzgórze" w Szczytnikach gm. Kórnik

 

2001

nr XXIX/262/2002 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno - turystycznych przy drodze do Giecza w Stroszkach

 

2002

nr LIX/523/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod usługi zdrowia i rehabilitacji w Pruszewcu

 

2003

nr XXXVII/241/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wlkp.

 

2004

nr XLII/467/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewid. 1 i 2 oraz w Krzyszkowie dla działek nr ewid. 199 i 200/1

 

2005

nr XXXVI/264/2002 Rady Gminy w Łubowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej część dz. nr ewid. 110 w Rybitwach

 

2006

nr XXVII/392/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV Nagradowice - Kijewo w Gminie Środa Wlkp

 

2007

nr XXVII/393/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego oraz terenu działalności gospodarczej we wsi Czarne Piątkowo, gm. Środa Wlkp

 

2008

nr XXIV/269/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, obejmującej działkę nr ewid. 171/18 we wsi Włoszakowice w rejonie ul. Kurpińskiego

 

2009

nr XL/232/02 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV Nagradowice - Kijewo w Gminie Kleszczewo

 

2010

nr 266/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 42/94/II z dnia 12.12.1994 r. zmienionego uchwałą Nr 238/98/II Rady Miasta Puszczykowa z dnia 11.05.1998 r. oraz uchwałą nr 191/2001/III Rady Miasta Puszczykowa z 19.03.2001 r. - dla terenu obejmującego działki nr : 345/2, 345/3, 345/4, 345/5 położone w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka i Studzienna (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Wysoka i Studzienna

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 05.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 14:49