Dziennik nr 76 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 maja 2007 r.

Nr 76

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1993

nr III/11/2006 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

 
1994

nr III/27/2006 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Rakoniewice

 
1995

nr IV/18/06 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzałkowo na rok 2007

 
1996

nr III/16/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Nekla na rok 2007

 
1997

nr IV/21/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 18 stycznia 2007 r., w sprawie budżetu gminy Pępowo na rok 2007

 
1998

nr VII/39/07 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Mutowie

 
1999

nr VI/56/07 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów dla terenów w obrębie Dzierzążenko- działka nr 73/1

 
2000

nr VI/43/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
2001

nr VIII/47/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/472/06 z dnia 25 września 2006 r. dot. określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2002

nr VIII/50/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dąbrowie

 
2003

nr VIII/51/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Palędziu

 
2004

nr VIII/52/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Drwęsie

 
2005

nr IV/38/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa

 
2006

nr VII/37/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w Piersku

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2007

nr V/44/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Leszczyńskiego

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2008

nr VIII/64/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2009

nr PCC/363-ZTO/253/W/OPO/2007/AJ, nr OCC/103-ZTO/253/W/OPO/2007/AJ z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

 
2010

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 30 kwietnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rady Gminy Łęka Opatowska przeprowadzonych w dniu 29 kwietnia 2007 r.

 
2011

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej Turku

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 24.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:15