Dziennik nr 74 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 maja 2002 r.

Nr 74


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

1914

nr LXXXV/984/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/482/III/2000

 


SPRAWOZDANIA

1915

uchwała na 142/02 Zarządu Gminy Babiak z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

 

1916

sprawozdanie Zarządu Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

 

1917

sprawozdanie Zarządu Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

 

1918

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminu Rozdrażew za 2001 rok

 

1919

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za rok 2001

 

1920

sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy w Wielichowie z wykonania budżetu za rok 2001

 

1921

uchwała na 26/02 Zarządu Miasta Turku z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy miejskiej Turek za 2001 rok

 

1922

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zduny za 2001 rok

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w LESZNIE

1923

z dnia 15 maja 2002 r. o zmianie składu Rady Gminy Siedlec

 

1924

z dnia 15 maja 2002 r. o zmianie składu Rady Gminy Krzemieniewo

 

1925

z dnia 15 maja 2002 r. o zmianie składu Rady Miejskiej w Opalenicy

 

1926

z dnia 15 maja 2002 r. o zmianie składu Rady Miejskiej w Lwówku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 31.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:18