Dziennik nr 73 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 maja 2007 r.

Nr 73

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1930

nr III/14/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007

 
1931

nr VI/23/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępno na 2007 rok

 
1932

nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Kleczew

 
1933

nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Adamowo

 
1934

nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwo Budzisław Górny

 
1935

nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwo Budzisław Kościelny

 
1936

nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwo Izabelin

 
1937

nr VI/48/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwo Jabłonka

 
1938

nr VI/49/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwo Janowo

 
1939

nr VI/50/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwo Kalinowiec

 
1940

nr VI/51/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwo Kamionka

 
1941

nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Marszewo

 
1942

nr VI/53/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Miłaczew

 
1943

nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nieborzyn

 
1944

nr VI/55/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przytuki

 
1945

nr VI/56/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Roztoka

 
1946

nr VI/57/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sławoszewek

 
1947

nr VI/58/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sławoszewo

 
1948

nr VI/59/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tręby Stare

 
1949

nr VI/60/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wielkopole

 
1950

nr VI/61/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wola Spławiecka

 
1951

nr VI/62/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zberzyn

 
1952

nr VI/63/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Złotków

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 18.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:20