Dziennik nr 73 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 maja 2002 r.

Nr 73


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1893

nr XXXII/272/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 lutego 2002 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXXI/261/2001 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp. na rok podatkowy 2002

 

1894

nr 175/XXX/2002 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie

 

1895

nr XXXIII/331/2002 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym urzędu

 

1896

nr XXXIII/176/2002 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 

1897

nr XXXIII/285/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2000 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

 

1898

nr XXXI/213/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr V/38/99 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzyca

 

1899

nr XXXI/215/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr V/38/99 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzyca

 

1900

nr XXXI/216/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr V/37/99 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyca

 

1901

nr XXXVIII/264/2002 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 8 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt oraz w sprawie wynagrodzenia dla osób wydających świadectwa

 

1902

nr XLI/297/2002 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępno

 

1903

nr XXXV/215/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kobylin z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych

 

1904

nr XXIV/153/2002 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

1905

nr XXVII/240/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Granowo

 

1906

nr XXIV/172/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1907

nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostyń

 

1908

nr XXV/149/2002 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa -udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także organów do tego uprawnionych

 


SPRAWOZDANIA

1909

sprawozdanie Zarządu Gminy Dobrzyca z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

 

1910

sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z wykonania budżetu miasta i gminy za 2001 rok

 

1911

sprawozdanie Zarządu Gminy Kamieniec z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za rok 2001

 

1912

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechanowo za 2001 rok

 

1913

sprawozdanie Zarządu Gminy i Miasta Odolanów z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:21