Dziennik nr 72 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 maja 2006 r.

Nr 72

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1777

nr XXXIV/157/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006

 
1778

nr XXXIX/194/2005 Rady Gminy Brudzew z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 r.

 
1779

nr XLII/271/05 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempiń na 2006 rok

 
1780

nr XXXVII/250/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006

 
1781

nr XXXIII/278/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zawieszenia płatności czynszu i odraczania płatności należności związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych w komunalnych zasobach gminy Ujście

 
1782

nr XXXVIII/257/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lwówek na rok 2006

 
1783

nr XXXIX/204/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Okonek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
1784

nr XLVII/562/06 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/77/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła-Motylewo Zachodnie oraz zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Piła-Motylewo

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1785

nr SO 69/2-D/Ka/06 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Pleszew deficytu budżetowego na rok 2006

 
1786

nr SO 74/2-D/Ka/06 z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Kalisz-Miasta na prawach powiatu deficytu budżetowego na rok 2006

 
1787

nr 33/SO-6/D/2006/Ko z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Zagórów

 
1788

nr 84/2-D/Ka/06 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kobylin deficytu budżetowego na rok 2006

 
1789

nr SO 81/2-D/Ka/06 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Sieroszewice deficytu budżetowego na rok 2006

 
1790

nr SO 88/2-D/Ka/06 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę i Miasto Raszków deficytu budżetowego na rok 2006

 
1791

nr SO-90/4-D/Ka/06 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Krotoszyn deficytu budżetowego na rok 2006

 
1792

nr 34/SO-6/D/2006/Ko z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Stare Miasto

 
1793

nr SO.0951/104/16/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Jarocin

 
1794

nr SO.-0951/40/16/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Żerków

 
1795

nr SO.-0951/78d/14/Pi/06 z dnia 2 marca 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta Czarnków nr XLIV/282/06 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok

 
1796

nr SO-68/2-P/Ka/06 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Pleszew

 
1797

nr SO-73/2-P/Ka/06 z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Kalisza-Miasta na prawach powiatu na 2006 rok

 
1798

nr 49/SO-6/P/2006/Ko z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Zagórów

 
1799

nr SO.-0951/84/16/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Żerków

 
1800

nr SO-83/2-P/Ka/06 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Kobylin

 
1801

nr SO-82/2-P/Ka/06 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Sieroszewice

 
1802

nr SO-87/2-P/Ka/06 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Raszków

 
1803

nr SO-89/4-P/Ka/06 z dnia 17 lutego 2006 r. . w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Krotoszyn

 
1804

nr 50/SO-6/P/2006/Ko z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Stare Miasto

 
1805

nr SO.-0951/76p/13/Pi/06 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2006 r. (gmina Wyrzysk)

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1806

nr WCC/320F/243/W/OPO/2006/AJ z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca warunki koncesji Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 16.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 11:10