Dziennik nr 71 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 kwietnia 2010 r.

Nr 71

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1448

nr XXVIII/363/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku

 
1449

nr XXVIII/364/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku

 
1450

nr XXVIII/367/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego

 
1451

nr XXVIII/374/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

 
1452

nr XXV/139/09 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
1453

nr XXVII/156/2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
1454

nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
1455

nr XXXII/223/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 
1456

sygn. Akt IV/Po 749/09 Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Środzie Wlkp. na uchwałę Rady Gminy w Dominowie z dnia 28 kwietnia 2005 r. nr XX/140/2005 w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 21:41