Dziennik nr 71 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 maja 2006 r.

Nr 71

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1770

nr XXXI/178/2005 Rady Gminy Pakosław z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
1771

nr XXV/208/05 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie Budżetu Gminy na 2006 rok

 
1772

nr LXXXIV/952/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2006

 
1773

nr XXXVIII/280/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk Wlkp. na 2006 r.

 
1774

nr XXXV/245/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Słupcy na 2006 rok

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1775

nr XLIII/704/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/459/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1776

nr OPO-4210-12(13)/2006/243/V/JP z dnia 19 kwietnia 2006 r. zatwierdzająca dokonaną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o. -zmianę taryfy związaną ze zmianą ilości grup odbiorców

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 15.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 11:13