Dziennik nr 69 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 kwietnia 2010 r.

Nr 69

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1423

nr XXX/254/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

 
1424

nr XXXVII/192/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
1425

nr 189/XXVII/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Brzeziny na 2010 rok

 
1426

nr XXXVIII/258/09 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

 
1427

nr XLIV/520/2010 Rady Miasta Piły z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Sokolej i Czyżykowej

 
1428

nr XLIV/524/2010 Rady Miasta Piły z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1429

nr XLIV/245/2010 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/163/2001 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wolsztyńskiego

 


UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
1430

nr nr 1/51/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2010 r. orzekająca częściową nieważność uchwały Nr 310/XXXI/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 282/XXXV/05 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Wieleń

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
1431

sprawozdanie Starosty Wolsztyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok przedstawione na sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 28 stycznia 2010 r.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 21:46