Dziennik nr 69 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 maja 2002 r.

Nr 69


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1823

nr 18/02 z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1824

nr 70/02 z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1825

nr XXXVIII/255/2001 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki na 2002 rok

 

1826

nr XXXII/172/2002 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie pobierania opłaty administracyjnej od wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

 

1827

nr XXX/254/2002 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XXI/183/2000 z dnia 28.12.2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

1828

nr XXXI/223/2002 Rady Gminy Blizanów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej na obszarze Gminy Blizanów za czynności nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

 

1829

nr XXXIV/140/2002 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 5 kwietnia 2002 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 rok

 

1830

nr XXXV/230/2002 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu nazw ulic na terenie miasta Czerniejewa

 

1831

nr XXXV/231/2002 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia wykazu nazw ulic na terenie wsi Żydowo

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1832

nr XXIX/145/2002 rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 

1833

nr XXXIX/173/2002 rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2002r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Złotowskim

 

1834

nr XLI/77/2002 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 kwietnia 2002r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/173/2002 rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2002r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimanzjalnych w Powiecie Złotowskim

 


KOMUNIKAT STAROSTY KONIŃSKIEGO

1835

z dnia 8 maja 2002r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy Społecznej w Ślesinie w 2002r.

 


SPRAWOZDANIE

1836

Zarządu Gminy Rokietnica z wykonania budżetu gminy za 2001r

 

1837

uchwała nr XXXVI/2002 z dnia 27 marca 2002r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina" za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:32