Dziennik nr 68 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 maja 2002 r.

Nr 68


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1812

nr XXXV/315/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

1813

nr XXXVIII/366/2002 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 15 lutego 2002 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/345/2001 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmian tego wpisu

 

1814

nr XXIV/182/2002 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

1815

nr 240/02 Rady Gminy Władysławów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

1816

nr XXXI/373/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/181/2000 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 

1817

nr XXXIII/332/2002 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

1818

nr XXXV/207/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 


SPRAWOZDANIA

1819

uchwała nr XXVI/151/2002 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2001 r. i udzielenia Zarządowi absolutorium

 

1820

sprawozdanie Zarządu Miasta Kalisza z wykonania budżetu Miasta Kalisza za 2001 rok

 

1821

sprawozdanie Zarządu Gminy w Orchowie z wykonania budżetu Gminy Orchowo za rok 2001

 

1822

sprawozdanie Zarządu Gminy w Osieku Małym z wykonania budżetu Gminy za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:35