Dziennik nr 67 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 maja 2002 r.

Nr 67


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1806

nr XLII/478/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/128/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

 

1807

nr XLII/480/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu oraz przyjęcia wzoru flagi Gminy Rokietnica

 

1808

nr XXXVII/400/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska na terenie miasta Pniewy

 


SPRAWOZDANIA

1809

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Mikstat za 2001 rok

 

1810

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2001 rok

 

1811

sprawozdanie Zarządu Gminy Trzcinica z wykonania budżetu za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:38