Dziennik nr 65 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 maja 2007 r.

Nr 65

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1683

nr VI/32/2007 Rady Gminy Koźminek z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
1684

nr IV/33/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1685

nr IV/38/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Będzieszyn

 
1686

nr IV/39/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Biniew

 
1687

nr IV/40/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Borowiec

 
1688

nr IV/41/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cegły

 
1689

nr IV/42/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chruszczyny

 
1690

nr IV/43/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czekanów

 
1691

nr IV/44/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Daniszyn

 
1692

nr IV/45/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Franklinów

 
1693

nr IV/46/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gorzyce Wielkie

 
1694

nr IV/47/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Górzenko

 
1695

nr IV/48/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Górzno

 
1696

nr IV/49/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gutów

 
1697

nr IV/50/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Karski

 
1698

nr IV/51/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kołątajew

 
1699

nr IV/52/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kwiatków

 
1700

nr IV/53/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lamki

 
1701

nr IV/54/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lewkowiec

 
1702

nr IV/55/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lewków

 
1703

nr IV/56/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lewków Osiedle

 
1704

nr IV/57/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łąkociny

 
1705

nr IV/58/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mazury

 
1706

nr IV/59/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Młynów

 
1707

nr IV/60/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowe Kamienice

 
1708

nr IV/61/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Radziwiłłów

 
1709

nr IV/62/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sadowie

 
1710

nr IV/63/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Słaborowice

 
1711

nr IV/64/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Smardowskie Olendry

 
1712

nr IV/65/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sobótka

 
1713

nr IV/66/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Szczury

 
1714

nr IV/67/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świeligów

 
1715

nr IV/68/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Topola Mała

 
1716

nr IV/69/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wtórek

 
1717

nr IV/70/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wysocko Wielkie

 
1718

nr IV/71/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zacharzew

 
1719

nr IV/23/07 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czajków

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1720

nr WCC/448-ZTO/154/W/OPO/2007/AJ, nr PCC/469-ZTO/154/W/OPO/2007/AJ oraz nr OCC/128-ZTO/154/W/OPO/2007/AJ z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie przedłużenia ważności koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, dystrybucji ciepła oraz na obrocie ciepłem

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 07.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:33