Dziennik nr 65 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 maja 2002 r.

Nr 65


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1766

nr 17/02 z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1767

nr XLV/322/2002 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

1768

nr XLV/323/2002 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Sompolno

 

1769

nr XXXII/198/02 Rady Gminy Lądek z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lądek

 

1770

nr XXXII/199/02 Rady Gminy Lądek z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

1771

nr XXXVIII/240/2002 Rady Gminy Białośliwie z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Białośliwie

 

1772

nr XL/284/2002 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kole

 

1773

nr XXXI/220/2002 Rady Gminy Blizanów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania zespołów szkół

 

1774

nr XXIX/295/2002 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad konsultacji w gminie Ostrów Wielkopolski

 

1775

nr XXXIV/238/02 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz ustalenia wykazu nazw ulic i placów publicznych na terenie miasta Rychwała

 

1776

nr 338/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

1777

nr XLVIII/332/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/245/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowania pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów na parkingach w Rynku, Małym Rynku i na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Kobylińskiej w Krotoszynie

 

1778

nr LI/296/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Wielkiej Wsi

 

1779

nr XXXIX/274/02 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 6 maja 2002r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1780

nr XXVI/121/2002 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu leszczyńskiego

 

1781

nr XXVI/125/2002 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Leszczyńskiego, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

1782

nr SO 9/13-D/Ka/02 z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2002 Miasta i Gminy Ostrzeszów

 

1783

nr SO 9/17-P/Ka/02 z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Ostrzeszów

 


POROZUMIENIE

1784

zawarte w dniu 30 kwietnia 2002 r. pomiędzy Gminą Miejską Turek a Powiatem Tureckim w sprawie termorenowacji budynku administracyjnego położonego w Turku przy ulicy Kaliskiej 59

 


KOMUNIKAT STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

1785

z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu Pomocy Społecznej we Wrześni w roku 2002

 


SPRAWOZDANIE

1786

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:43