Dziennik nr 64 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 maja 2002 r.

Nr 64


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

1756

nr L/502/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 marca 2002r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z ewidencją działalności gospodarczej

 

1757

nr 2/2002 Rady Gminy Lipka z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002

 


SPRAWOZDANIA

1758

uch. nr 205/02 Zarządu Miejskiego w Bojanowie z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

 

1759

sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. z wykonania budżetu za 2001 rok

 

1760

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo za 2001 rok

 

1761

uch. nr 72/02 Zarządu Gminy w Lubaszu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

 

1762

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sompolno za rok 2001

 

1763

sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Strzałkowo za rok 2001

 

1764

sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Śremie z wykonania budżetu gminy za 2001 r.

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w POZNANIU

1765

z dnia 24 kwietnia 2002 r. o zmianie w składzie Rady Miasta Luboń

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:46