Dziennik nr 63 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 maja 2006 r.

Nr 63

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1604

nr XXVI/223/06 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Opalenica

 
1605

nr XXVI/224/06 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1606

nr XXVII/235/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia sieci szkół na terenie gminy Zaniemyśl

 
1607

nr XXVII/236/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zaniemyśl

 
1608

nr XXVII/238/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zaniemyśl

 
1609

nr XXVII/239/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
1610

nr XXXI/178/2006 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brodnica

 
1611

nr XXXII/294/06 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1612

nr XLII/194/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrowite

 
1613

nr XLII/196/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Doły

 
1614

nr XLII/197/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Giewartów

 
1615

nr XLII/198/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Giewartów Holendry

 
1616

nr XLII/199/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gostuń

 
1617

nr XLII/200/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabina

 
1618

nr XLII/201/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebno

 
1619

nr XLII/202/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarotki

 
1620

nr XLII/203/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kania

 
1621

nr XLII/204/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąpiel

 
1622

nr XLII/205/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosewo

 
1623

nr XLII/206/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mieczownica

 
1624

nr XXIII/187/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Statutu Gminy Dobra

 
1625

nr XXIII/188/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Dobra

 
1626

nr XXXV/198/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1627

nr WCC/55D/293/W/OPO/2006/AJ i nr PCC/58F/293/OPO/2006/AJ z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające warunki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.

 
1628

nr PCC/127D/282/W/OPO/2006/AJ z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające przedmiot i zakres działalności podany w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej przez Miejską Energetykę Cieplną sp. z o.o.

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
1629

z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Szamotulskiego

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 05.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 11:35