Dziennik nr 62 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 maja 2002 r.

Nr 62


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1718

nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2002

 

1719

nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 marca 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2002 r.

 

1720

nr XLVIII/285/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 marca 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/270/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2002r.

 

1721

nr XXXV/228/2002 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dolsk

 


SPRAWOZDANIE

1722

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:53