Dziennik nr 61 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań dnia 9 maja 2002r.

Nr 61


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1694

nr XLIV/271/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane ze spisaniem ostatniej woli w roku 2002

 

1695

nr XLIV/276/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt w obrębie terenów eksploatacji powierzchniowej kruszywa

 

1696

nr LV/505/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi sportu i rekreacji ogólnodostępnej w Pomarzanowicach dz. nr ewid. 26/1, 25/3

 

1697

nr LVI/509/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Jerzykowie - część dz. nr ewid. 73

 

1698

nr LXXXI/950/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 12 marca 2002r. w sprawie uchylenia uchwały nr LXV/335/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 października 1992r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych w Poznaniu

 

1699

nr LXXXII/952/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 12 marca 2002r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Poznania

 

1700

nr L/440/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 marca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo działki nr ewid. 204, 205/3 o pow. 1,47 ha

 

1701

nr L/442/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 marca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Batorowskiej i Ogrodowej, działki nr 237/1, 238, 239/7, 240, 241, 242

 

1702

nr 256/XXVIII/02 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 25 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Mnichowie dz. nr ewid. 122, 123, 339

 

1703

nr 257/XXVIII/02 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 25 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego - działka nr ewid. 48 w Dębówcu

 

1704

nr 258/XXVIII/02 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 25 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego - działka nr ewid. 135/2 w Dębówcu

 

1705

nr 259/XXVIII/02 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 25 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Piekarach gm. Gniezno działka nr ewid. 201

 

1706

nr 260/XXVIII/02 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 25 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy obwodnicy Gniezna w ciągu drogi krajowej nr 15 ( poprzednio nr 256) na obszarze gminy Gniezno

 

1707

nr XXXV/226/02 Rady Gminy w Kiszkowie z dnia 27 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sławnie dz. nr ewid. 89

 

1708

nr XXXV/227/02 Rady Gminy w Kiszkowie z dnia 27 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Turostowie, działka nr ew. 105

 

1709

nr XXXV/228/02 Rady Gminy w Kiszkowie z dnia 27 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych z funkcją mieszkaniową w Karczewie, działka nr ewid. 1

 

1710

nr XLVI/511/2002 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej na obszarze części działki o nr ewid. 682/4 w Obornikach przy ul. Staszica

 

1711

nr XLVI/512/2002 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Słonawy na obszarze części działki o nr ewid. 69 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części miasta Oborniki i fragmentu gminy Oborniki

 

1712

nr XLVI/513/2002 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 50/6 i 50/7 położonych we wsi Uścikowiec

 

1713

nr LV/453/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Rogalin, obejmujących działki o nr ewid. 124, 125/2, 128/1, 128/2, 134, 135

 

1714

nr XXXII/146/02 Rady Gminy Obrzycko z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko na gruntach wsi Piotrowo

 

1715

nr XXIX/263/2002 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Gierłatowie - dz. nr ewid. 177/7, 177/6

 


POROZUMNIENIE

1716

zawarte w dniu 14 stycznia 2002r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim w sprawie przejęcia zadań z zakresu transportu sanitarnego

 


SPRAWOZDANIE

1717

sprawozdanie Zarządu Gminy Damasławek z wykonania budżetu za rok 2001r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:56