Dziennik nr 60 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 maja 2002 r.

Nr 60


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1681

nr XXXIX/274/01 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 września 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sompolno

 

1682

nr XLVI/270/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2002 r.

 

1683

nr XLV/318/2002 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 marca 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sompolno

 

1684

nr XLV/319/2002 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 marca 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sompolno

 

1685

nr XXXVIII/240/2002 Rady Gminy Białośliwie z dnia 20 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw gminy Białośliwie

 

1686

nr XXVIII/190/2002 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 26 marca 2002r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osieczna, w części obejmującej działki nr ewid. 10/5 i 11/6 w m. Osieczna przy ul. Drzeczkowskiej

 

1687

nr XXVII/254/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew we wsi Krąplewo - działka nr ewid. 238/1

 

1688

nr XXVII/255/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew wsi Łódź - część działki nr ewid. 116/1

 

1689

nr XLI/370/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2002r. w sprawie zmiany w miejscowych planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły i miasta Szamotuły na gruntach wsi Szczuczyn

 

1690

nr XXIV/223/2002 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 27 marca 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Dolsku dz. nr ewid. 800

 

1691

nr XXXV/199/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 marca 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia położonego w granicach administracyjnych gminy Siedlec w obrębach : Wielka Wieś, Kopanica, Jaromierz, Żodyń, Kiełpiny, Siedlec, Karna, Godziszewo, Chobienice, Grójec Mały, Grójec Wielki

 

1692

nr XXVI/229/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 28 marca 2002r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Granowo", dla gazociągu w.c. DN 300 Kotowo-Wolsztyn z zespołem śluz przy tłoczni Kotowo

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKPOLSKIEGO

1693

z dnia 23 kwietnia 2002r. o sprostowaniu błędów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:59