Dziennik nr 6 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 stycznia 2005 r.

Nr 6

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
142

nr 139/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów

 
143

nr XVI/85/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia herbu, flagi i pieczęci Miasta Zagórów oraz zasad ich używania

 
144

nr XXI/171/2004 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005

 
145

nr XIX/128/2004 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Szamocin na 2005 rok

 
146

nr XIX/161/04 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej

 
147

nr XIX/163/04 Rady Gminy w Łubowie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/157/04 Rady Gminy w Łubowie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

 
148

nr XIX/164/04 Rady Gminy w Łubowie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/156/04 Rady Gminy w Łubowie z dnia 29 listopada 2004 roku o obniżeniu ceny skupu żyta do obliczenia podstawy podatku rolnego

 
149

nr XIX/169/04 Rady Gminy w Łubowie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
150

nr XXVIII/143/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
151

nr XVIII/114/2004 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
152

nr XXVIII/459/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005

 
153

nr XXVIII/465/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004

 
154

nr XXVIII/468/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.01.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:56