Dziennik nr 57 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 kwietnia 2005 r.

Nr 57

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1770

nr 5/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich"

 
1771

nr 6/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kolno Międzychodzkie"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1772

nr XXIV/134/2004 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2005r.

 
1773

nr XXV/206/2004 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2005 rok

 
1774

nr 251/XXXV/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Czerwonak na 2005 rok

 
1775

nr 146/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005r.

 
1776

nr XXV/146/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Malanów

 
1777

nr XXXIV/332/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/286/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
1778

nr XXXI/201/2005 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1779

nr XXXI/202/2005 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/186/04 z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psa, określenia zasad i poboru oraz terminy płatności tego podatku

 
1780

nr XXXI/203/2005 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 3 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1781

nr XXXI/204/2005 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 3 marca 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1782

nr XXXI/211/2005 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/88/03 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 30 września 2003r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czempiń

 
1783

nr XXXI/214/2005 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

 
1784

nr 153/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1785

nr 155/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2005r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

 
1786

nr XX/183/2005 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1787

nr XX/185/2005 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 marca 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry

 
1788

nr XXX/186/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Grodzisk Wlkp.

 
1789

nr XXX/188/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Grodzisk Wlkp. w czasie trwania obchodów "Dni Grodziska" w dniach od 4 do 5 czerwca 2005r.

 
1790

nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Grodzisk Wielkopolski

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 11:53