Dziennik nr 49 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 kwietnia 2005 r.

Nr 49

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1527

nr 4/05 z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1528

nr XXI/120/2005 Rady Gminy Wapno z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1529

nr XXI/121/2005 Rady Gminy Wapno z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Wapno

 
1530

nr XXXI/184/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno

 
1531

nr XIX/140/2005 Rady Gminy w Skulsku z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skulsku

 
1532

nr XXVII/105/2005 Rady Gminy Olszówka z dnia 4 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy w 2005 roku

 
1533

nr XXVII/106/2005 Rady Gminy Olszówka z dnia 4 marca 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Olszówka

 
1534

nr XXII/135/2005 Rady Gminy Kamieniec z dnia 17 marca 2005r. w sprawie zaliczenia ulic w gminie Kamieniec w miejscowościach Kamieniec, Konojad, Sepno, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 
1535

nr XXII/137/2005 Rady Gminy Kamieniec z dnia 17 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1536

nr XXII/138/2005 Rady Gminy Kamieniec z dnia 17 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kamieniec

 
1537

nr XXII/140/2005 Rady Gminy Kamieniec z dnia 17 marca 2005r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kamieniec

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:12