Dziennik nr 49 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 kwietnia 2002 r.

Nr 49


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1439

nr 12/02 z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 

1440

nr 13/02 z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1441

nr XXVIII/194/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Zbąszyń na rok 2002

 

1442

nr 166/2002 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

1443

nr 168/2002 Rady Gminy w Rzgowie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Modła gm. Rzgów

 

1444

nr XXV/143/2002 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r

 

1445

nr XXV/144/2002 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

1446

nr XXV/146/2002 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zagórów

 

1447

nr XXV/147/2002 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

1448

nr XXXIII/338/02 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

1449

nr 471/XLIII/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 lutego 2002 roku o zmianie uchwały w sprawie opłat targowych

 

1450

nr XXX/312/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta w Witkowie

 

1451

nr XXXVI/382/02 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/269/00 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

1452

nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

 

1453

nr XL/331/2002 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1454

nr XLI/346/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 1 marca 2002 w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

1455

nr XLI/355/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 1 marca 2002 w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

1456

nr 312/XXXVII/02 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazwy nowopowstałym ulicom przy Gimnazjum w Ślesinie

 

1457

nr 313/XXXVII/02 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów

 

1458

nr 318/XXXVII/02 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ślesin

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

1459

nr XL/236/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie obrotu wyrobami pirotechniki widowiskowej

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

1460

nr XLVII/689/2002 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego

 

1461

nr XLVII/695/2002 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/646/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2002

 


POROZUMIENIE

1462

zawarte w dniu 10 stycznia 2002 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Grodziskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.04.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:39