Dziennik nr 44 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 kwietnia 2005 r.

Nr 44

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1357

nr XXVI/139/2004 Rady Gminy Białośliwie z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005

 
1358

nr XXIII/49/2004 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
1359

nr XXIV/114/2004 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki i Kotlin gmina Kotlin- część druga

 
1360

nr XXII/309/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2005

 
1361

nr XIX/129/2005 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, przedszkolu i gimnazjum prowadzonym przez gminę Tarnówka"

 
1362

nr XX/137/2005 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Szamocin

 
1363

nr XX/138/2005 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/2004 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 października 2004r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia z opłat

 
1364

nr XXIX/148/2005 Rady Gminy Białośliwie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania, przyznawania nagród oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Białośliwie

 
1365

nr XXIX/150/2005 Rady Gminy Białośliwie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu

 
1366

nr 146/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół. zespołu szkół samorządowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie

 
1367

nr XXXI/371/2005 Rady Miasta Piły z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Piła

 
1368

nr XXXI/372/2005 Rady Miasta Piły z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu na cele mieszkaniowe

 
1369

nr XXV/100/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie

 
1370

nr XXV/101/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasteczko Krajeńskie

 
1371

nr XXV/102/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasteczko Krajeńskie

 
1372

nr XXXII/162/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Luboń

 
1373

nr XXXII/163/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Luboń

 
1374

nr XVII/115/2005 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
1375

nr I/11/2005 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zwolnień dróg w podatku od nieruchomości

 
1376

nr XXXIII/179/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 7 marca 2005r. zmieniająca uchwałę nr IV/32/2003 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 marca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami mienia komunalnego gminy

 
1377

nr XXXIII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 7 marca 2005r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1378

nr XXII/126/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki w roku 2005

 


SPRAWOZDANIE

 
1379

sprawozdanie Starosty Słupeckiego z dnia 24 stycznia 2005r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:28