Dziennik nr 42 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 marca 2006 r.

Nr 42

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1094

nr 8/06 z dnia 9 marca 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kramsk

 
1095

nr 9/06 z dnia 9 marca 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drawsko

 
1096

nr 10/06 z dnia 9 marca 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiszyn

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1097

nr XXXIII/186/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/127/97 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 
1098

nr XXXIII/189/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kuślin

 
1099

nr XXXIII/190/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kuślin na rok 2006

 
1100

nr XXXIII/192/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kuślin na 2006 rok

 
1101

nr XLIV/280/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 
1102

nr XLIV/281/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czempiń

 
1103

nr XL/633/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazwy placowi

 
1104

nr XL/636/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza

 
1105

nr XL/403/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
1106

nr LV/403/06 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków

 
1107

nr XXXIV/201/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piaski

 
1108

nr XXXII/192/06 Rady Gminy w Kole z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koło

 
1109

nr XXVIII/169/06 Rady Gminy Krzymów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia miejsc do prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy Krzymów

 
1110

nr XXXII/205/2006 Rady Gminy Słupca z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Słupca

 
1111

nr XXXII-214-2006 Rady Gminy Słupca 2006 r. w sprawie zmiany osoby inkasenta

 
1112

nr 190/06 Rady Gminy Rzgów z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1113

z dnia 15 marca 2006r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 31.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 12:30