Dziennik nr 41 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 marca 2006 r.

Nr 41

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1081

nr LXXXV/954/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "terenu w rejonie węzła Antoninek-wschód"- część A

 
1082

nr LXXXV/955/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "terenu w rejonie węzła Antoninek-wschód"- część B

 
1083

nr LXXXVI/976/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łazienna" w Poznaniu

 
1084

nr LI/384/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Swarzędz

 
1085

nr LI/385/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/287/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia

 
1086

nr 337/XLVII/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej we wsi Nochowo

 
1087

nr 338/XLVII/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego "Luciny MP"

 
1088

nr XLIV/273/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1089

nr XXXVI/248/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok

 
1090

nr XXXVI/249/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1091

nr XLVII/296/2006 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1092

nr XLII/351/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Karmin, gm. Pniewy

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO

 
1093

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 30.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 12:34