Dziennik nr 40 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 kwietnia 2005 r.

Nr 40

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1161

nr LXII/658/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Park Golfowy Poznań-Krzyżowniki"

 
1162

nr XXIII/159/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok

 
1163

nr XXIII/165/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, we wsi Dąbcze gm. Rydzyna

 
1164

nr XXIII/166/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w mieście Rydzyna

 
1165

nr XXIII/167/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w mieście Rydzyna

 
1166

nr XXIII/1/2005 Rady Gminy Szydłowo z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
1167

nr XXV/162/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Nowe Miasto nad Wartą

 
1168

nr XXVII/208/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/69/99 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie

 
1169

nr XXVIII/114/2005 Rady Gminy Olszówka z dnia 4 marca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Olszówka

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1170

nr XXVII/139/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski

 
1171

nr XXVII/140/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski w roku 2005

 
1172

nr XXVI/124/2005 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom w 2005 roku niektórych składników wynagrodzenia"

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1173

nr SO-14/1D/05/Pi z dnia 4 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXVI/125/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

 
1174

nr SO-14/2D/05/Pi z dnia 6 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy w Drawsku nr XXIII/173/2004 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko na 2005 rok

 
1175

nr SO-12/2D/05/Pi z dnia 6 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Jastrowiu nr 131/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok

 
1176

nr SO-0951/1/14/Pi/2005 z dnia 6 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. nr XXIV/184/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
1177

nr SO-0951/8/14/Pi/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Chodzież nr 56/2005 z dnia 4 stycznia 2005r. w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2005 i latach następnych

 
1178

nr SO-0951/10/12/Pi/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu nr 47/Fn/2004 Burmistrza Miasta Chodzież z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu na lata 2004-2024

 
1179

nr SO-0951/6/14/Pi/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy w Chodzieży nr VII/58/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodzież na 2005 rok

 
1180

nr SO-0951/4/14/Pi/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta Czarnków nr XXX/198/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok

 
1181

nr SO-10/3/D/2005/Ln z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Lipno )

 
1182

nr SO-11/2/D/2005/Ln z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Bojanowo)

 
1183

nr SO-0951/6/16/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Gniezno )

 
1184

nr SO-0951/4/16/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Granowo)

 
1185

nr SO-0951/7/19/2005 z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Dopiewo)

 
1186

nr SO-0951/30/14/Pi/2005 z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy nr XVIII/132/2004 z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
1187

nr SO-0951/15/16/2005 z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Buk )

 
1188

nr SO-0951/39/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Damasławek nr XX/112/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
1189

nr SO-9/2/D/2005/Ln z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Miejska Górka )

 
1190

nr SO-9/5/D/2005/Ln z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( powiat gostyński )

 
1191

nr SO-9/4/D/2005/Ln z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( powiat śremski )

 
1192

nr 20/SO-6/P/2005/Ko z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu gminy Skulsk

 
1193

nr SO-0951/32/18/2005 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz

 
1194

nr 12/SO-6/D/2005/Ko z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Slupeckiego

 
1195

nr SO-10/6/D/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Dolsk )

 
1196

nr SO-0951/65/19/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Dominowo )

 
1197

nr SO-9/6/D/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Jutrosin )

 
1198

nr SO-11/8/D/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Kościan )

 
1199

nr SO-10/8/D/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Nowy Tomyśl )

 
1200

nr SO-10/9/D/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Piaski )

 
1201

nr SO-10/11/D/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (powiat nowotomyski )

 
1202

nr SO-10/10/D/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (powiat wolsztyński )

 
1203

nr SO-0951/54/17/2005 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Pniewy )

 
1204

nr SO-0951/52/16/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ( Czerwonak )

 
1205

nr 13/SO-6/D/2005/Ko z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Dobra na rok 2005

 
1206

nr SO-9/7/D/2005/Ln z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Gostyń w 2005r.

 
1207

nr SO-0951/48/16/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Jarocin

 
1208

nr 14/SO-5/D/2005/Ko z dnia 27 stycznia 2005r. . w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Olszówka na rok 2005

 
1209

nr SO-11/10/D/2005/Ln z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Wielichowo

 
1210

nr SO-0951/71/19/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu pilskiego

 
1211

nr 25/SO-5/P/2005/Ko z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Powiatu Tureckiego

 
1212

nr SO-0951/42/15/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ( Poznań )

 
1213

nr SO-0951/85/16/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Żerków

 
1214

nr SO-0951/47/17/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Średzkiego

 
1215

nr 16/SO-6/D/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Przedecz

 
1216

nr 17/SO-6/D/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Stare Miasto na 2005 rok

 
1217

nr 15/SO-6/D/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta Witkowo

 
1218

nr 18/SO-5/D/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego

 
1219

nr SO-0951/54d/12/Pi/2005 z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XX/97/2005 Rady Gminy Lipka z 31 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
1220

nr SO-0951/80/17/2005 z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kostrzyn

 
1221

nr SO-0951/83/17/2005 z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kórnik

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 01.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:38