Dziennik nr 39 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 marca 2006 r.

Nr 39

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1041

nr XXXII/557/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jarocin na lata 2005-2009

 
1042

nr 244/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2006 rok

 
1043

nr XXIX/254/2006 Rady Gminy Łubowo z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu z mieszkaniowej w Łubowie dla obszaru części działek o nr ewidencyjnych: 176/1, 176/2

 
1044

nr XXXIV/359/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania nazw niektórym ulicom w miejscowości Kamińsko

 
1045

nr XXXIV/362/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie powołania jednostek pomocniczych na terenie miasta Murowana Goślina- osiedli, ustalenia ich granic i nadania im statutu

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1046

nr XVII.193/06 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie określenia wyróżnień, nagród i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania

 


POROZUMIENIA

 
1047

porozumienie o współdziałaniu w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Henrykowie zawarte w dniu 3 stycznia 2006 r. pomiędzy gminą Święciechowa a powiatem Leszczyńskim

 
1048

porozumienie o współdziałaniu w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Pawłowicach i Drobninie zawarte w dniu 3 stycznia 2006 r. pomiędzy gminą Krzemieniewo a powiatem Leszczyńskim

 
1049

porozumienie o współdziałaniu w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lipnie zawarte w dniu 3 stycznia 2006 r. pomiędzy gminą Lipno a powiatem Leszczyńskim

 
1050

porozumienie o współdziałaniu w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wijewie zawarte w dniu 3 stycznia 2006 r. pomiędzy gminą Wijewo a powiatem Leszczyńskim

 


ZARZĄDZENIA STAROWSTY JAROCIŃSIEGO

 
1051

nr 5/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

 
1052

nr 6/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Górze

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO

 
1053

z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 r.

 


KOMUNIKATY

 
1054

Starosty Szamotulskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2006 r.

 
1055

Starosty Gostyńskiego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Bodzewie w 2006 r.

 
1056

Starosty Konińskiego 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej i placówce rodzinnej w powiecie konińskim w roku 2006

 
1057

Starosty Średzkiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej- Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2006 rok

 
1058

Starosty Gostyńskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Gostyńskiego w roku 2006

 


OGŁOSZENIA

 
1059

Starosty Pilskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, obrębów ewidencyjnych od nr 1 - 40, położonych w jednostce ewidencyjnej: miasto Piła

 
1060

Starosty Leszczyńskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali dla miasta Osieczna

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 24.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 12:40