Dziennik nr 38 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 marca 2006 r.

Nr 38

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1022

nr XXVI/230/2005 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia drugiej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy letniskowo-mieszkaniowej Jeziory Małe, Gm. Zaniemyśl

 
1023

nr XXXVII/474/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

 
1024

nr XLII-217/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki na 2006 r.

 
1025

nr LXXXV/956/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ławica 1 w Poznaniu

 
1026

nr XXXIII/179/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1027

nr XXXIX/381/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki nr 46/6, położonej w Psarach Małych

 
1028

nr XXXVI/276/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1029

nr XXXVII/300/06 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1030

nr XXXVIII/196/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/95/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu ośrodkowi Pomocy Społecznej w Okonku

 
1031

nr 266/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolu prowadzonych przez gminę Kłodawa

 
1032

nr 226/06 Rady Gminy Władysławów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Władysławów

 
1033

nr XXXIV/189/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk

 
1034

nr XXXIV/190/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

 
1035

nr XLIII/268/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki

 


POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

 
1036

zawarte w dniu 24 lutego 2006 r. między gminą Stare Miasto a gminami Rychwał, Grodziec, Golina, Rzgów, Tuliszków w sprawie współdziałania w/wym Gmin w zakresie realizacji Pilotażowego Programu LEADER+

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY ŚREMSKIEGO

 
1037

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Śremie za rok 2005

 


OGŁOSZENIA STAROSTY POZNAŃSKIEGO

 
1038

z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu poznańskiego w roku 2006

 
1039

z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2006

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
1040

z dnia 27 lutego 2006 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ostrowitem przeprowadzonych w dniu 26 lutego 2006 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 22.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 12:42