Dziennik nr 35 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 marca 2006 r.

Nr 35

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
982

nr XXII/171/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

 
983

nr XXXII/188/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcinica na 2006 r.

 
984

nr XLI/301/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogoźno na 2006 r.

 
985

nr XXXIV/333/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości o porządku na terenie gminy miejskiej Chodzież

 
986

nr XXXV/313/06 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Złotów

 
987

nr XXXVIII/198/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Okonek

 


ZARZĄDZENIA STAROSTY OSTROWSKIEGO

 
988

nr 2/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w 2006 roku w Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim

 
989

nr 3/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w 2006 roku w Domu Pomocy Społecznej w Psarach

 
990

nr 4/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w 2006 roku w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
991

sprawozdanie Starosty Gostyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok

 
992

sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ostrzeszowskiego za 2005 rok

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
993

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/241F/203/W/OPO/2006/AJ z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniającej przedmiot i zakres działalności podany w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
994

z dnia 20 lutego 2006 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaraczewo

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 15.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 12:50