Dziennik nr 33 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 marca 2006 r.

Nr 33

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
798

nr 6/06 z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie likwidacji obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Baryczy" w części położonej w województwie wielkopolskim

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
799

nr XL/178/06 Rady Gminy Lądek z dnia 27 stycznia 2006r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/160/05 Rady Gminy Lądek z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lądek

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
800

nr SO-11/3/P/Ln/2006 z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Bojanowo

 
801

nr SO-11/1/P/Ln/2006 z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Grodzisk Wielkopolski

 
802

nr SO-11/4/P/Ln/2006 z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Kościana

 
803

nr SO-10/4/P/2006/Ln z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Książ Wielkopolski

 
804

nr SO-11/2/P/Ln/2006 z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Przemęt

 
805

nr SO-9/4/P/2006/Ln z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Siedlec

 
806

nr SO-10/3/P/2006/Ln z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Śrem

 
807

nr SO-10/1/P/2006/Ln z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Wijewo

 
808

nr SO-10/2/P/2006/Ln z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Wolsztyn

 
809

nr SO-9/4-P/Ka/06 z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Doruchów

 
810

nr SO-0951/36p/14/Pi/2005 z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przestawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Białośliwie nr 137/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego

 
811

nr SO.-0951/15/16/2006 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Brodnica

 
812

nr SO-0951/38p/14/Pi/2006 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Budzyń nr 165/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie prognozy kwoty długu gminy Budzyń

 
813

nr SO.0951/18p/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku ze zmianą budżetu na 2005 r. dokonaną w dniu 28 grudnia 2005r.

 
814

nr SO.0951/20p/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2006r. (gmina Czarnków)

 
815

nr SO-0951/46p/14/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 170/06 z dnia 3 stycznia 2006r. w sprawie prognozy długu Gminy Miasta Czarnków w latach 2006-2013

 
816

nr SO.0951/25p/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2006 r.

 
817

nr SO.-0951/26p/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku ze zmianą budżetu na 2005 r. dokonaną w dniu 29 grudnia 2005 r.

 
818

nr SO-0951/45p/14/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Kaczory nr 161/2006 z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie prognozy kształtowania się kwoty długu

 
819

nr SO-14/1-P/Ka/06 z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Kępno

 
820

nr SO.0951/71/17/2006 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Komorniki

 
821

nr SO-0951/27p/14/Pi/2006 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Lubasz nr 63/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie prognozy długu gminy Lubasz.

 
822

nr SO.-0951/22p/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2006 r. (Miasteczko Krajeńskie)

 
823

nr SO-0951/44p/14/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Okonek nr 81/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie prognozy kształtowania się długu publicznego gminy Okonek

 
824

nr SO-0951/49p/12/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XLIII/534/05 Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piły na 2005 rok

 
825

nr 6/SO-7/P/2006/Ko z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Przykona na 2006 rok

 
826

nr SO-0951/39p/14/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Rogoźna nr 134/05 z dni8a 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia prognozy spłaty długu gminy Rogoźno w latach 2005-2012

 
827

nr SO-0951/42p/14/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przestawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 61/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie spłaty długu miasta i gminy Szamocin w latach 2006-2011

 
828

nr SO.-0951/30p/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2006 r.

 
829

nr SO.-0951/32p/13/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2006 r. (miasto Wągrowiec)

 
830

nr SO-0951/17p/12/Pi/06 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przestawionej w uchwale nr XXXII/236/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gmin y na 2006r.

 
831

nr SO-0951/35p/12/Pi/2006 z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Złotów nr 153/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie prognozy długu Gminy na rok 2006

 
832

nr SO-19/4-P/Ka/06 z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Jaraczewo

 
833

nr 8/SO-6/P/2006/Ko z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Trzemeszno

 
834

nr SO-22/1-P/Ka/06 z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Brzeziny

 
835

nr SO-11/12/P/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawi wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Kamieniec

 
836

nr 9/SO-8/P/2006/Ko z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Koło

 
837

nr SO-10/6/P/2006/Ln z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Leszna

 
838

nr SO-10/5/P/2006/Ln z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Lipno

 
839

nr 10/SO-8/P/2006/Ko z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Orchowo

 
840

nr SO-11/10/P/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Osieczna

 
841

nr SO-11/5/P/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Poniec

 
842

nr SO-11/9/P/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Rakoniewice

 
843

nr SO-11/7/P/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Rydzyna

 
844

nr SO-11/6/P/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Śmigiel

 
845

nr SO-11/11/P/Ln/2006 z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego gminy Wielichowo

 
846

nr SO-9/5/P/2006/Ln z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Czempiń

 
847

nr SO-10/7/P/2006/Ln z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Dolsk

 
848

nr SO-27/4-P/Ka/06 z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kobyla Góra

 
849

nr SO-10/8/P/2006/Ln z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Krzywiń

 
850

nr 11/SO-5/P/2006/Ko z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Lądek

 
851

nr SO-10/9/P/2006/Ln z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Miedzichowo

 
852

nr SO-10/10/P/2006/Ln z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Nowy Tomyśl

 
853

nr SO-23/3-P/Ka/06 z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
854

nr SO-11/13/P/Ln/2006 z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Rawicz

 
855

nr 14/SO-7/P/2006/Ko z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Strzałkowo

 
856

nr SO-10/11/P/2006/Ln z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Święciechowa

 
857

nr SO.-0951/36/16/2006 z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Buk

 
858

nr SO.-0951/48/16/2006 z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Gniezno

 
859

nr SO.-0951/46/16/2006 z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Międzychód

 
860

nr SO.-0951/2/16/2006 z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Suchy Las

 
861

nr SO-0951/52p/14/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Chodzież nr 127/2006 z dnia 4 stycznia 2006r. w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2006 i latach następnych

 
862

nr SO-0951/67p/14/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Chodzież nr 126/2006 z dnia 4 stycznia 20067 r. w sprawie prognozy spłaty długu Gminy w roku 2005 i latach następnych

 
863

nr SO-0951/65p/14/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przestawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 169/06 z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie prognozy długu Gminy Miasta Czarnków w latach 2005-2012

 
864

nr SO-0951/68p/14/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przestawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Drawsko nr 25/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie prognozy kształtowania się i spłaty długu

 
865

nr SO.-0951/64p/13/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2006 r. (Gołańcz)

 
866

nr SO-0951/57p/12/Pi/2006 z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Łobżenicy nr 71/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia prognozy kwoty długu gminy Łobżenica na 2005 rok

 
867

nr SO-0951/56p/14/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Margonin nr 50/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie prognozy kwoty długu w latach 2006-2012

 
868

nr SO-0951/53p/14/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawianej w zarządzeniu Burmistrza Rogoźna nr 136/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie określenia prognozy spłaty długu gminy Rogoźno w latach 2006-2012

 
869

nr SO.-0951/60p/13/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2006 r.

 
870

nr 17/SO-6/P/2006/Ko z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Skulsk

 
871

nr SO-31/1-P/Ka/06 z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Szczytniki

 
872

nr SO.-0951/59p/13/Pi/06 z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2006 r.

 
873

nr 18/SO-5/P/2006/Ko z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Golina

 
874

nr SO.-0951/56/19/2006 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Luboń

 
875

nr SO.-0951/54/19/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Łubowo

 
876

nr 20/SO-7/P/2006/Ko z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Ostrowite na 2006 rok

 
877

nr 19/SO-6/P/2006/Ko z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Turek na 2006 rok

 
878

nr SO.-0951/17/17/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Mosina

 
879

nr 21/SO-8/P/2006/Ko z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Babiak

 
880

nr SO.-0951/50/19/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Dominowo

 
881

nr SO.-0951/57/19/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kuślin

 
882

nr SO.-0951/78/18/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kwilcz

 
883

nr SO.-0951/21/18/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Ostroróg

 
884

nr SO.-0951/82/17/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Pobiedziska

 
885

nr SO.-0951/32/17/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Puszczykowa

 
886

nr 22/SO-6/P/2006/Ko z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Słupca

 
887

nr 23/SO-8/P/2006/Ko z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Sompolno

 
888

nr SO.-0951/89/18/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Swarzędz

 
889

nr SO.-0951/71p/13/Pi/06 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2006 r. (Wapno)

 
890

nr 24/SO-6/P/2006/Ko z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Wilczyn

 
891

nr 25/SO-8/P/2006/Ko z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kawęczyn

 
892

nr 28/SO-7/P/2006/Ko z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Turek

 
893

nr SO-9/12/P/2006/Ln z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Gostyń

 
894

nr SO-9/8/P/2006/Ln z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Kościan

 
895

nr SO-9/9/P/2006/Ln z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Miejska Górka

 
896

nr SO-9/10/P/2006/Ln z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Włoszakowice

 
897

nr SO-10/13/P/2006/Ln z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Zbąszyń

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 
898

z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2006 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 13.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 12:56