Dziennik nr 32 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 marca 2006 r.

Nr 32

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
784

nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok

 
785

nr XXXVI/297/05 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Gminy Złotów na rok 2006

 
786

nr XLII/156/2005 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 r.

 
787

nr XXXIII/154/2005 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok

 
788

nr XXXVII/303/05 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIV/174/04 Rady Gminy Złotów z dni a 2 grudnia 2004r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 
789

nr XXXIV/432/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie zasad udzielania pomocy oraz odpłatności za świadczenia w formie posiłków przyznanych w ramach zadań własnych gminy i programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2006-2009

 
790

nr XXXIV/435/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Środa Wielkopolska

 
791

nr XXXIV/456/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
792

nr XXXIV/457/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
793

nr XXXIII/233/2006 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie: uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

 


KOMUNIKATY STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO

 
794

z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 roku w II Rodzinnym Domu Dziecka w Złotowie

 
795

z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 roku w Rodzinnym Domu Dziecka w Okonku

 
796

z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 roku w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie

 
797

z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Jastrowiu

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 10.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 12:59