Dziennik nr 30 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 marca 2005 r.

Nr 30

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
786

nr 47/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
787

nr XXIV/174/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
788

nr XXIV/176/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2003 z dnia 27 marca 2003r.

 
789

nr XVIII/107/2004 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania publicznego

 
790

nr XIX/124/2004 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie miasta Pogorzela

 
791

nr XIX/125/2004 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie miasta Pogorzela

 
792

nr XXV/168/2004 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
793

nr XXV/171/2004 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
794

nr XXVIII/146/2005 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zwolnienia z opłaty wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
795

nr XXVII/242/2005 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
796

nr 122/2005 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
797

nr XXXIII/237/2005 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka na 2005 rok

 
798

nr LXIII/670/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2005 w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/609/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
799

nr SO-0951/1/17/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Tarnowo Podgórne

 
800

nr SO-11/4/P/Ln/2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Ponieca

 
801

nr SO-11/5/P/Ln/2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Przemęt

 
802

nr SO-0951/2/17/2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Komorniki

 
803

nr SO-0951/26/14/Pi/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Białosliwie Nr 96/04 z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego

 
804

nr SO-0951/5/16/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Gniezno

 
805

nr SO-0951/3/16/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Granowo

 
806

nr SO-0951/22/14/Pi/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Lubasz Nr 3/2005 z dnia 6 stycznia 2005r. w sprawie prognozy długu gminy Lubasz

 
807

nr SO-0951/29/14/Pi/2005 z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Budzyń Nr 100/2004 z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie prognozy kwoty długu gminy Budzyń

 
808

nr SO-0951/14/16/2005 z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Buk

 
809

nr SO-0951/23/16/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Brodnica

 
810

nr SO-0951/40/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Czarnków Nr 158/I/2005 z dnia 5 stycznia 2005r. w sprawie prognozy kwoty długu

 
811

nr SO-0951/38/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu nr Or.152/1/2005 Wójta Gminy Damaslawek z dnia 3 stycznia 2005r. w sprawie prognozy kwoty długu na 31 grudnia 2005r.

 
812

nr SO-9/7/P/2005/Ln z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Czempiń

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY KOLSKIEGO

 
813

nr 3/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21, w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55

 


KOMUNIKAT STAROSTY SZAMOTULSKIEGO

 
814

z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2005r.

 


POROZUMIENIA

 
815

zawarte w dniu 17 lutego 2005r. pomiędzy Zarządem Powiatu Śremskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk w sprawie zarządzania drogami

 
816

zawarte w dniu 9 lutego 2005r. pomiędzy Zarządem Powiatu Śremskiego a Burmistrzem Książa Wlkp. w sprawie zarządzania drogami

 
817

zawarte w dniu 3 lutego 2005r. pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a gminą Wijewo w sprawie wspólnego prowadzenia działalności świetlicy socjoterapeutycznej w Wijewie

 
818

zawarte w dniu 3 lutego 2005r. pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a gmina Krzemieniewo w sprawie wspólnego prowadzenia działalności świetlic socjoterapeutycznych w Pawłowicach i Drobninie

 
819

zawarte w dniu 3 lutego 2005r. pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a gminą Lipno w sprawie wspólnego prowadzenia działalności świetlicy socjoterapeutycznej w Lipnie

 
820

zawarte w dniu 3 lutego 2005r. pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a gminą Święciechowa w sprawie wspólnego prowadzenia działalności świetlicy socjoterapeutycznej w Henrykowie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:00