Dziennik nr 28 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 lutego 2003 r.

Nr 28

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
514

nr III/18/02 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalania zasad zarządzania mieniem gminnym

 
515

nr III/18/02 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2003 rok

 
516

nr III/20/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
517

nr IV/20/2002 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 
518

nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
519

nr IV/24/2003 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok

 
520

nr V/2/2003 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

 
521

nr V/21/2003 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003

 
522

nr IV/26/03 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 6 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
523

nr IV/43/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI PLESZEWSKIEJ

 
524

nr I/5/2003 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
525

nr SO 9/3-D/Ka/03 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Chocz na rok 2003

 
526

nr SO 9/4-P/Ka/03 z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Chocz w roku 2003

 
527

nr SO 7/5-P/Ka/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy i miasta w Odolanowie

 
528

nr SO 9/2-P/Ka/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

 
529

nr SO 9/8-P/Ka/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kobyla Góra

 
530

nr SO 7/8-P/Ka/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy w Kobylinie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:16