Dziennik nr 26 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 lutego 2003 r.

Nr 26

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
455

nr 9/03 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
456

nr 25/03 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Raszków

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
457

nr XL/43/2002 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Grzałki

 
458

nr II/3/2002 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grzałki

 
459

nr III/30/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta i określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2003

 
460

nr III/31/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do składania deklaracji na podatek rolny

 
461

nr III/32/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji o gruntach przez osoby fizyczne do wymiaru i poboru podatku rolnego

 
462

nr III/33/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
463

nr III/34/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów wymiaru i podatku leśnego

 
464

nr III/35/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2003

 
465

nr III/37/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza do składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych przez osoby fizyczne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 
466

nr III/38/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2003

 
467

nr III/39/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej w roku 2003

 
468

nr III/40/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień od podatku od nieruchomości

 
469

nr III/19/2002 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sieroszewice

 
470

nr III/18/2002 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku : rolnego, leśnego oraz od nieruchomości

 
471

nr III/20/2002 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
472

nr III/21/2002 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieroszewice na 2003 rok

 
473

nr III/16/2002 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Borek

 
474

nr IV/19/2002 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Baranów

 
475

nr IV/24/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i środków transportowych

 
476

nr IV/29/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2002 Rady gminy i Miasta Raszków z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawek podatku i opłat lokalnych

 
477

nr IV/30/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/189/2001 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienionej uchwałą Nr III/10/2002 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 grudnia 2002 roku

 
478

nr VI/37/03 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od posiadania psów

 
479

nr VI/38/03 Rady Gminy w Cekowie Kolonii z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
480

nr XLV/338/02 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 


ANEKSY DO POROZUMIEŃ

 
481

aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 12 lutego 1999 r. pomiędzy Starostą Średzkim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Jarocin

 
482

aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 12 lutego 1999 r. pomiędzy Starostą Średzkim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Czerniejewo

 
483

aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 12 lutego 1999 r. pomiędzy Starostą Średzkim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Babki

 


SPRAWOZDANIE

 
484

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:21