Dziennik nr 25 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 lutego 2005 r.

Nr 25

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
638

nr LVIII/602/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Naramowice-ul. Czarnucha" - część południowa A

 
639

nr XXIV/137/2004 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych oraz opróżnianiem zbiorników i transportem nieczystości ciekłych

 
640

nr XXV/390/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego oraz regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Jarocin na okres od 1.01.2005 do 31.12.2005

 
641

nr XXXVI/278/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Swarzędz

 
642

nr XXX/207/2004 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Czarnkowa

 
643

nr XIX/108/2004 Rady Gminy Połajewo z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
644

nr XXI/219/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stęszew na 2005 rok

 
645

nr XXI/223/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
646

nr XLV/275/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia

 
647

nr XLV/280/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 
648

nr XLV/281/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2005

 
649

nr XLV/282/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie po północnej stronie ul. Bukowskiej - część "A", w rejonie ul. Olszynowej, Wierzbowej i Sojowej - dz. nr 13/3 oraz dz. nr 13/5

 
650

nr XXXVII/418/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Błażejewku

 
651

nr XXXI/209/2005 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
652

nr XXIV/147/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Łobżenica na 2005r.

 
653

nr XXXIV/286/2005 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gołuski

 
654

nr XXX/354/2005 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2005 rok

 
655

nr XXII/138/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaczkowo na rok 2005

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
656

nr XVIII/137/2005 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leszczyński

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY BRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
657

nr SO-10/1/P/2005/Ln z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Książ Wlkp.

 
658

nr SO-10/1/D/2005/Ln z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Książ Wlkp.

 


POROZUMIENIE

 
659

z dnia 8 lutego 2005 roku zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kępińskiego w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
660

komunikat Starosty Rawickiego z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat rawicki w roku 2005

 
661

komunikat Starosty Rawickiego z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie prowadzonym przez powiat rawicki w roku 2005

 
662

komunikat Starosty Konińskiego z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej i placówce rodzinnej w powiecie konińskim w roku 2005

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:11