Dziennik nr 25 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 lutego 2003 r.

Nr 25

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
435

nr II/13/02 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i ścieków dowożonych oraz górnych stawek za wywóz nieczystości stałych obowiązujących w 2003 roku na terenie Gminy Zakrzewo

 
436

nr III/18/2002 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
437

nr III/17/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
438

nr III/24/2002 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2003

 
439

nr III/27/2002 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Gronówko, Wilkowice i Wyciążkowo

 
440

nr IV/21/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Piaski

 
441

nr IV/24/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 13/2002 Wójta Gminy Piaski z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania /detonowania/ materiałów pirotechnicznych

 
442

nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Wolsztyn

 
443

nr IV/27/02 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 
444

nr IX/46/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2003

 
445

nr V/26/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
446

nr V/29/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/195/01 z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie ze środków komunikacji gminnej

 


UCHWALA RADY POWIATU

 
447

nr XLII/348/02 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji i z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KALISZU

 
448

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Jarocinie

 
449

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Jarocinie

 


SPRAWOZDANIE

 
450

sprawozdanie Starosty Międzychodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002

 


POROZUMIENIA

 
451

zawarte w dniu 26 listopada 2002 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Konińskiego dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
452

zawarte w dniu 26 listopada 2002 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Wolsztyńskiego dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
453

zawarte w dniu 26 listopada 2002 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Słupeckiego dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
454

zawarte w dniu 27 listopada 2002 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Ostrzeszowskiego dotyczące prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:24